Engels Haus - 2021 - 031 - im September - Baustelle